Blessure preventie

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij blessurepreventie omdat veel sporters onwetend zijn over de oorzaken van sportletsels. Een aantal onderzoeken heeft uitgewezen, dat maar liefst 70% van de blessures voorkomen had kunnen worden. Voorwaarde is dan wel dat de begeleiding optimaal is en dat de sporter verantwoording wordt bijgebracht voor de gezondheid van het eigen lichaam, maar ook voor de gezondheid van het lichaam van andere sporters.
Blessurepreventie is er dus op gericht om het gezonde lichaam gezond te houden. In het algemeen wordt pas behandeld, als het kwaad al is geschied maar bij blessurepreventie moet  het lichaam beoordeeld en behandeld worden wanneer het nog gezond is. Blessurepreventie is het totaal van maatregelen dat genomen kan worden om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen. De persoonsgebonden factoren (zoals bijvoorbeeld lenigheid, gewicht etc.) en de omgevingsgebonden factoren (zoals bijvoorbeeld schoeisel, sporten op gras of in de zaal etc.) moeten optimaal op elkaar afgestemd worden. Als belasting afgestemd wordt op belastbaarheid kan theoretisch gezien nauwelijks een blessure ontstaan. En daar kan SPIER Sportmassage u  bij helpen.