Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een hele rustige en zachte massagetechniek en is speciaal bedoeld voor het bestrijden van lymfeoedeem. Dr. Vodder ontwikkelde deze techniek rond 1930. Opvallend is dat er vooral gewerkt wordt met rustige huidverschuivingen met een “drukfase” en een “drukloze fase”. De drukfase zorgt voor voldoende opening van de kleinste lymfevaatjes vlak onder de huid, die met een soort verschuifbare klepjes zijn afgesloten. Hierdoor kan de lymfe  in het lymfevat komen. De drukloze fase geeft de lymfevaatjes weer de gelegenheid zich te sluiten, waarna de lymfe verder kan worden afgevoerd.

Met de lymfe worden tevens afvalstoffen uit het weefsel opgenomen in de lymfevaten. Niet alle afvalstoffen kunnen namelijk door het bloed worden afgevoerd; de grootste eiwitdeeltjes kunnen alleen via de lymfevaten worden afgevoerd. Deze eiwitten zorgen, als ze in het weefsel blijven, voor een aanzuiging van vocht, waardoor uiteindelijk een oedeem kan ontstaan.

In tegenstelling tot het bloedvatstelsel is het lymfestelsel geen aaneengesloten systeem. De vaten beginnen met trechtervormige openingen die het overtollige vocht uit de weefsels kunnen opnemen en transporteren naar de grote lymfeknopen in oksels of liezen. Vandaar uit wordt het lymfevocht naar de grote knopen achter de sleutelbeenderen getransporteerd waarna het, na zuivering, weer wordt opgenomen in de bloedbaan of via de urine het lichaam verlaat.

Wanneer wordt lymfedrainage toegepast?

Lymfedrainage wordt toegepast, daar waar het lichaam problemen heeft met een overmaat aan vocht in het weefsel of met de afvoer van afvalstoffen. De afvoer wordt ondersteund, terwijl de afbraak gewoon door het lichaam zelf gebeurt! Bij een oedeem is zo’n afvalstoffenprobleem evident, denk bijvoorbeeld aan een oedeem-arm bij iemand die een borstamputatie heeft ondergaan. Hierbij zijn vaak ook de lymfeklieren in de oksel verwijderd, zodat de lymfeafvoer ernstig is bemoeilijkt. Maar ook (tijdelijk) grote productie van afvalstoffen kan oedeem-achtige verschijnselen veroorzaken, zoals het verzwikken van een enkel, een flinke kneuzing of zelfs een sportinspanning (denk ook aan gezwollen enkels na een flinke wandeling). Dit soort gevallen is dus prima te behandelen met lymfedrainage. Verder blijkt uit de praktijk dat manuele lymfedrainage ook in veel andere gevallen een positief effect kan hebben. Hierbij moet wel steeds bedacht worden dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar de toepassing buiten die bij oedeembestrijding! Het is daarom niet ondenkbaar dat gemelde gunstige resultaten enkel berusten op placebowerking. Terughoudendheid en voorzichtigheid is daarom te allen tijde op zijn plaats. Belangrijk is ook te bedenken dat de resultaten per ziektebeeld en per persoon soms nogal kunnen verschillen. Waar de ene persoon duidelijk veel baat heeft bij lymfedrainage, zal een ander misschien teleurgesteld zijn in de resultaten.

Statisch lymfeoedeem: (lymfestelsel is beschadigd door bijv. operatie of bestraling): Door lymfedrainage vermindert de   zwelling, er is minder pijn, de spierfunctie verbetert en (verdere) bindweefselvorming wordt voorkomen. De mate van succes is tevens afhankelijk van de omvang van de beschadiging.

Dynamisch oedeem (lymfestelsel is intact, bijv. kneuzing, verstuiking, blauwe plekken, sportblessures): Snellere afname van zwelling en pijn, verbeterde en versnelde genezing.

Ontstekingsachtige aandoeningen: Peesontstekingen, peesschede ontstekingen, slijmbeursontsteking. Ook hier worden afvalstoffen beter verwijderd uit het ontstekingsgebied, vermindert zwelling en verbetert de aanvoer van bouwstoffen. De resultaten zijn meestal goed. Bij ontstekingsachtige aandoeningen zoals Artritis en artrose moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen, omdat de resultaten erg wisselen. Soms kunnen de klachten bij behandeling toenemen (!), bij andere patiënten treedt er verbetering op.

Verzuurde spieren na intensieve sportbeoefening: Door de versnelde afvoer van afvalstoffen en daardoor verbeterde aanvoer van voedingsstoffen, wordt de hersteltijd flink verkort.

Huidproblemen: Sommige huidproblemen zijn het gevolg van een slechte afvoer van afvalstoffen uit de huid. Acné, puistjes en huiduitslag zullen door lymfedrainage vaak aanzienlijk afnemen. Andere huidaandoeningen lenen zich niet voor MLD.

ME/CVS: Het is nog steeds onduidelijk wat deze ziekte precies veroorzaakt. Maar gebleken is wel dat lymfedrainage soms positief kan werken. Pijn en spierstijfheid kunnen verminderen evenals vermoeidheid. Deze werking is echter alleen bekend uit de praktijk, en niet uit degelijk medisch onderzoek.

Page 1 of 2 | Next page