Sportmassage

Wat verstaan we onder  sportmassage.

Sportmassage is een complex van handgrepen, toegepast met de blote hand op de onbedekte huid van de passieve sportbeoefenaar, met het doel diens lichamelijke conditie te bestendigen, te verbeteren en/of de eventuele nadelige gevolgen van de sport weg te nemen of deze zo min mogelijk te doen gevoelen

Het woord passief heeft hier betrekking op de uitgangshouding van de sportbeoefenaar waarin hij/zij zich dient te bevinden. De lichaamshouding moet namelijk zodanig zijn dat het hele lichaam ontspannen is.

Massage is al zo oud als de mensheid zelf. Massge in zijn primitiefste vorm wordt al onbewust toegepast door mensen, die niet van massage afweten. Denk hierbij aan het wrijven of knijpen over een pijnlijke plek, bij stijfheid, jeuk en irritatie. Dit hoeft niet altijd op het eigen lichaam te gebeuren, maar kan ook worden toegepast op andere personen. Als de plek onbereikbaar is voor jezelf roep je de hulp in van een ander, die hierdoor vaardiger werd en steeds vaker werd gevraagd en zo ontstond specialisatie. De lieden die zich hier vroeger mee bezig hielden op het gebied van genezing waren heelmeesters of medicijnmannen.

Het woord massage werd ingevoerd door Lepange (1813) en is waarschijnlijk afgeleid van het Arabische ” mass” wat drukken betekent aangevuld met de franse uitgang “age”.  Een andere mogelijkheid is uit het Grieks  “massein” wat kneden betekent.  Uit het Hebreeuws komt  “machosch” wat betasten betekent.